Pracownicy

PRACOWNICY

 

 • Kierownik GOPS  – mgr inż. Anna Piotrowska
 • Główny księgowy – mgr Joanna Świderska – Mróz
 • Księgowy  – mgr Alina Bała (zastępstwo Małgorzata Jewulska)

Referat pomocy środowiskowej :

 1. Ewa Węglarczyk – specjalista pracy socjalnej
 2. mgr Dagmara Styrkosz – specjalista pracy socjalnej (zastępstwo mgr Dagmara Kamińska)
 3. Sabrina Kras –  specjalista pracy socjalnej
 4. mgr Bernadeta Stanuszek – pracownik socjalny (zastępstwo mgr Iwona Mikulska)
 5. mgr Natalia Borowiec – pracownik socjalny
 6. lic. Ewelina Budyn – pracownik socjalny

Referat ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej :

 1. Teresa Potok  – inspektor
 2. Wioletta Osiecka  – inspektor

Referat ds. świadczeń wychowawczych 500+ :

 1. mgr Małgorzata Sowa – inspektor

Dział opieki środowiskowej :

 1. Anna Ramian  – opiekun
 2. Barbara Malisz – opiekun
 3. Elżbieta Gnatkiewicz – opiekun

Asystent rodziny:

 1. mgr Karolina Krakowska