Pracownicy

PRACOWNICY

 

 • Kierownik GOPS  – mgr Zuzanna Filipska
 • Główny księgowy – mgr Joanna Świderska – Mróz
 • Księgowy  – mgr Alina Stępek

Referat pomocy środowiskowej :

 1. Ewa Węglarczyk – starszy pracownik socjalny
 2. Gertruda  Boczek  – starszy pracownik socjalny
 3. Teresa Motak    – starszy pracownik socjalny
 4. mgr Bernadeta Stanuszek – pracownik socjalny
 5. mgr Dagmara Styrkosz – pracownik socjalny
 6. Sabrina Kras – pracownik socjalny
 7. mgr Iwona Mikulska – pracownik socjalny

Referat ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej :

 1. Teresa Potok  – samodzielny referent
 2. Wioletta Osiecka  – samodzielny referent

Referat ds. świadczeń wychowawczych 500+ :

 1. mgr inż. Anna Piotrowska – samodzielny referent
 2. mgr Małgorzata Sowa – samodzielny referent

Dział opieki środowiskowej :

 1. Anna Ramian  – opiekun
 2. Barbara Malisz – opiekun

Kasa – Małgorzata Chmielowska

Asystenci rodziny:

 1. mgr Karolina Drzazga