Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH 2019 ROK

                                                            Zakliczyn, dnia 06.12.2018 r.       ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 30 000 EURO   Gmina Zakliczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zaprasza do składania ofert w ramach procedury...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie prezentuje artykuł w ramach edukacji społeczności lokalnej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie prezentuje artykuł w ramach edukacji społeczności lokalnej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Co to jest przemoc? Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”

             Zakliczyn, dnia 24.10.2018 r.   …………………………………………………….. pieczęć zamawiającego                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, zwany dalej „Zamawiającym”...