Author: GOPS Zakliczyn

Pomoc żywnościowa w Zakliczynie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym  realizowany jest w gminie Zakliczyn przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Caritas Krakowski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie umożliwił dostęp...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do końca czerwca 2019 r. trwa Podprogram 2018 r. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 r współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzająca w ramach Programu jest...