Author: GOPS Zakliczyn

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania...

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą...

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny Podstawa zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę. Wymagania niezbędne : 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 lub art. 156 ustawy...