Author: GOPS Zakliczyn

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do końca czerwca 2019 r. trwa Podprogram 2018 r. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 r współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzająca w ramach Programu jest...