Author: GOPS Zakliczyn

Aktywne Dziś- Lepsze Jutro

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO wraz z Gminą Zakliczyn zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”