OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dodano: 2014-06-18

Zakliczyn: Kursy zawodowe - Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 205818 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W 2014 ROKU

Dodano: 2014-06-05

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKLICZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dodano: 2014-05-05

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny forma zatrudnienia – umowa cywilno- prawna...