Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zakliczyn na lata 2014 -2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zakliczyn na lata 2014 -2020

 

Dobiegły końca prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Na pierwszym spotkaniu strategicznym w kwietniu 2014 r Konwent Strategiczny w skład którego weszli między innymi ; przedstawiciele władz samorządowych gminy, przedstawiciele instytucji, reprezentanci sfery biznesu, organizacji pozarządowych, przedstawiciele radnych, sołtysów zapoznał się z sytuacją społeczno- gospodarczą, zidentyfikowane zostały zjawiska i problemy społeczne.

Na drugim spotkaniu Konwent Strategiczny dokonał oceny potencjału gminy Zakliczyn, przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron, a także szanse i zagrożenia oraz określono misję Strategii.

Trzecie spotkanie Konwentu Strategicznego było przeznaczone na wybór obszarów priorytetowych, celów strategicznych oraz zadania do wykonania.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest drugim dokumentem strategicznym samorządu gminy( pierwszy „ Strategia Rozwoju Gminy „) który zakłada cele, kierunki działań w zakresie wizji rozwiązywania problemów społecznych gminy Zakliczyn.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 26.09.2014 r

 

 

dodała: Z. F. dnia 30.09.2014r.

 

 

 

Załączniki :

SRPS ZAKLICZYN na lata 2014-2020_final.pdf