Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

SPOTKANIE SENIORÓW

13 listopada w Zajeździe „Ania” podobnie jak w roku ubiegłym odbyło się spotkanie integracyjne dla seniorów z Gminy Zakliczyn. Zorganizowanie imprezy mogło się odbyć w ramach realizowanego przez GOPS projektu „Aktywna integracja społeczna w...

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH 2019 ROK

                                                            Zakliczyn, dnia 06.12.2018 r.       ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 30 000 EURO   Gmina Zakliczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zaprasza do składania ofert w ramach procedury...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie prezentuje artykuł w ramach edukacji społeczności lokalnej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie prezentuje artykuł w ramach edukacji społeczności lokalnej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Co to jest przemoc? Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie...